Forretningsbetingelser

1. Introduktion

Disse forretningsbetingelser(“forretningsbetingelser“) vedrører webstedet https://webits.dk og/eller ethvert underwebsted og/eller tilknyttet domæne (og/eller underdomæne), samt  tjenester og/eller serviceydelser som leveres af WeBits (i det følgende benævnt “webstedet” “tjenester” og/eller “serviceydelser” som er ejet og/eller leveret af Webits Aps / Digic). Webits “vi“, “os“, “vores“, “os selv” og/eller “Webits Aps / Digic” anerkender vigtigheden af ​​privatlivets fred. Vi føler stor stolthed over at vide, at hver gang “du“, “dig“, “jer“, “jeres” og/eller “de” vælger Webits som din IT-Partner, sætter du din tillid og tro på os. Derfor ønsker vi, at du skal føle dig tryg ved at bruge og/eller være kunde hos Webits. Denne privatlivspolitik er til at hjælpe dig med at forstå og beskrive, hvordan vi behandler persondata, der opsamles af Webits og hvor inholdet administreres af Webits. Derudover vil vi gerne oplyse dig om, hvilke rettigheder du har som kunde og eller bruger, når vi håndterer dine person oplysninger.

2. Generelle forretningsbetingelser

Følgende forretningsbetingelser gælder Internet løsninger som leveres til kunden af WeBits.

En Internet løsning kan være domæner, webhotel, mailhotel, mailbackup, fil backup, dns service, vps, virtual server, dedikeret server, webapplikationer, hjemmesider og rack hosting, der alle efterfølgende bliver benævnt som et webprodukt.

Ved enhver accept af nedenfor anførte forretningsbetingelser, indgår kunden en juridisk bindende aftale med WeBits. En elektronisk accept af WeBits’s forretningsbetingelser har samme juridiske betydning som en underskrift på en vilkårlig anden kontrakt.

For at kunne købe webprodukter af WeBits, er det en betingelse, at kunden er myndig. Såfremt kunden ikke er myndig, kan WeBits’s webprodukter kun erhverves med underskrift af en myndig værge.

Ved køb forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, evt. telefonnummer samt en gyldig og fungerende e-mail adresse.

Når kunden har accepteret forretningsbetingelserne og betalingen for webproduktet er registreret, modtager kunden en bekræftelse via e-mail. Webprodukt vil normalt blive oprettet straks efter, og kunden modtager en e-mail med de oplysninger der skal til for at benytte webproduktet.

Enhver kunde, som overtræder WeBits’s forretningsbetingelser, eller misbruger et webprodukt, herunder ved uetisk opførsel på Internettet, vil få webproduktet spærret. Genåbning sker først, når WeBits har sikret sig, at gentagelser ikke vil ske.

Yderligere overtrædelser vil uden yderligere varsel medføre total ophævelse af webproduktet og ved grove overtrædelser kan det medføre suspension og opsigelse af webprodukt.

Domæne betingelser:

Ved domænebestilling erklærer kunden sig indforstået med, at brug af domænenavnet ikke må krænke tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må være i strid med dansk lovgivning.

Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til et andet domæne hvis ikke WeBits allerede har afgivet bestilling til DK-hostmaster eller anden TLD virksomhed. Dette gælder dog ikke, hvis fejlen er begået af WeBits.

Ved betaling med kreditkort eller bank overførsel vil domænet blive bestilt hurtigst muligt hos DK-hostmaster eller anden TLD leverandør, typisk samme dag som betalingen har fundet sted. Domænet bliver ved bestilling peget mod WeBits’s egne navneservere og oprettet i kundens navn.

WeBits tager forbehold for domæner oplyst “som værende ledige” og som dermed skal være muligt at registrere, idet oplysninger fra de respektive TLD leverandører herom, kan forekomme mangelfulde.

Ved flytning af et domæne til WeBits’s navneserver (DNS), medflyttes kundens nuværende webprodukters indhold ikke. Dette skal foretages af kunden selv eller af WeBits efter nærmere aftale herom.

Ved flytning/nyregistrering af domæner med anden TLD end .dk, er domænet låst på WeBits ´s navneserver (DNS) i op til 60 dage. Dette er i henhold til ICANN domæne regler.

Varsling af ændringer:

WeBits kan varsle ændringer af webprodukter via e-mail til den e-mail adresse, kunden oplyser ved bestillingen af webproduktet.

WeBits kan ændre webproduktet med et varsel på 1 måned. Hvis ændringen er af rent begunstigende karakter kan, ændringen gennemføres uden forudgående varsel.

Kundens igangværende webprodukt (pris og indhold) forbliver uændret indtil betalingsperioden udløber. Ved ændringen af kundens webprodukt af rent begunstigende karakter, bliver kunden varslet via e-mail.

3. Lov og ansvar

Det er kundens ansvar at give WeBits skriftlig besked, hvis de oprindeligt opgivne oplysninger om kunden ændres, på grund af flytning eller af anden grund.

Kunden må ikke benytte sit webprodukt til at skaffe sig uautoriseret adgang til WeBits systemer eller til andre kunders serverplads.

Det er kundens eget ansvar, at det på WeBits’s servere lagrede materiale er lovligt i henhold til dansk og udenlandske lovgivning samt, at det overholder skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet, og ikke krænker tredjemands rettigheder.

WeBits accepterer enhver form for information og medie, der ikke er i strid med dansk og udenlandsk lovgivning, med undtagelse af pornografisk, eller andet kontroversielt materiale som ikke må forefindes på WeBits’s serverer uden en forudgående aftale med WeBits. Dette gælder uanset om det er kunden alene, et begrænset eller ubegrænset antal personer, der har adgang til materialet. Også selvom materialet ikke strider mod gældende lovgivning. WeBits forbeholder sig ret til suverænt, at vurdere om materiale strider mod disse regler.

Det er ikke tilladt for kunden at videresælge WeBits’s webprodukt(er) i form af mailhotel, webdesign, moduler/plugins, webhotel eller andre webløsninger uden en forudgående aftale med WeBits.

Det er på ingen måde tilladt at bruge WeBits’s serverplads til opbevaring af ulovligt kopieret materiale.

Enhver form for overtrædelse af anførte love og regler vil medføre at webproduktet uden varsel blive lukket og kunden vil blive faktureret for skyldig trafik forbrug.

4. Bestilling af webprodukter

Alle bestillinger skal foretages til på webshops eller på salg@webits.dk. Hvis andet ikke er oplyst er alle priser opgivet i danske kroner ekskl. moms.

5. Fortrydelse

Alle vore webprodukter er omfattet af Forbrugeraftalelovens undtagelsesbestemmelser om fjernsalg. Det betyder, at der ikke er fortrydelsesret ud over hvad WeBits tilbyder.

Hvis betaling af første abonnementsperiode ikke er registreret til aftalt tid, udsendes rykker op til 3 gange, hvis betaling fortsat ikke er registreret ophører webproduktet automatisk og kundens data slettes.

Ved webprodukter, der er tilpasset kundens individuelle behov, kan tilbydes en prøveperiode på maximalt en måned. Hvis kunden ønsker at benytte den aftalte fortrydelsesret, påhviler det kunden at kontakte support inden prøveperiodens udløb. Ved henvendelse skal kunde oplyse Kundens navn, kunde-ID, webproduktets navn, bank konto nummer til refundering af indbetalte, ved onlinebetaling refunderes på betalingskort nummer.

Det er ikke muligt at få refunderet et beløb til oprettelse, setup, installation eller andet lønarbejde.

Bestillinger af domæner kan ikke omfattes af nogen form for fortrydelsesret, da et domæne registres til kunden og kan anvendes uafhængigt af et webprodukt.

6. Abonnementsperiode

En abonnementsperiode kan være: 3, 6 eller 12 måneder eller i henhold til produktspecifikationen og gælder fra leveringsdatoen.

Perioden bliver automatisk fornyet efter en abonnent periodes ophør. Medmindre opsigelse er registreret senest 30 dage før periodens ophør, betragtes aftalen principielt som værende fornyet i en yderligere abonnementsperiode, svarende til den forrige.

7. Betalingsperiode

En betalingsperiode kan være: 1, 3, 6 eller 12 måneder eller i henhold til produktspecifikationen og følger abonnentperioden. Priser kan variere afhængigt af periodens længde.

Betaling skal ske forud for abonnentsperioden. Ved andre webprodukter, der ikke er afhængige af abonnement, betales der først ved levering af webproduktet, eller i henhold til produktspecifikationen.

8. Opsigelsesbetingelser

Webprodukts abonnementsperiode er bindende i hele betalingsperioden, 1, 3, 6 eller 12 måneder, eller i henhold til produktspecifikationen, og kan derfor ikke opsiges før den aftalte abonnementsperiode/betalingsperiode er slut.

Ved opsigelse, ophøre webproduktet og kundens data slettes. Kunden vil blive varslet før dette sker.

Support til webprodukter ophører ved opsigelse af webprodukt. Der kan mod betaling stadig ydes support til solgte webprodukter.

Opsigelse skal registreres af WeBits senest 30 dage før abonnentsperioden ophører.

9. Betalingsbetingelser / betalingsform

For betaling vil kunden få tilsendt fakturaen via e-mail (den anførte på kontrakten) med en betalingsfrist, således at kunden selv kan betale via bank overførelse. Først når WeBits kan registrere betalingen udføres bestillingen, medmindre andet er aftalt.

Er kunden en myndighed/offentlig institution er det muligt at få fakturaen tilsendt via elektronisk faktura system EAN. Ved Bestilling af webprodukt/abonnentfornyelse skal kunden oplyse et EAN-nummer. Ved alle EAN-fakturaer pålægges der et gebyr på DKK 85.

Bemærk, ved opgradering af webprodukt og ved domæne nyregistrering/flytning/fornyelse kan betaling kun ske via faktura.

Bemærk at der opkræves et beløb til dækning af administrationsomkostninger ved faktura fremsendelse.

10. Betingelse for webprodukt; webhotel

Hensigten med webhotel som produkt er ikke at fungere som en ekstern harddisk til lagring eller backup af datafiler, som zip og pakket filer, musik filer, billeder, film, dokumenter, pdf filer, exe filer, iso filer, og lign., men at fungere som en fremvisnings-/salgsplads for foreninger, virksomheder og private. Det er således ikke tilladt at have større fil arkiver liggende til fri download eller visning/streaming uden forudgående aftale med WeBits.

Ved webhotel med mulighed for ASP/.NET/PHP vil WeBits løbende vurdere, om funktionen af kundens script/kode eventuelt kan belaste WeBitss systemer eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan WeBits til enhver tid fjerne disse eller midlertidigt lukke for adgangen til det pågældende webprodukt. Der kan være tale om spidsbelastning, men belaster et eller flere scripts over en længere periode kan WeBits slette eller flytte dem til en anden server. Dette vil dog normalt ikke foregå uden kunden er varslet.

Betingelse for andre webprodukter som vps, virtuel server, andet server drift:

Kunden bestemmer selv i hvilket omfang webproduktet skal anvendes. Der gøres dog opmærksom på:

At anvendelsen og det lagrede materiale skal være lovligt i henhold til dansk og udenlandsk lovgivning. At skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet skal overholdes, samt At tredjemands rettigheder ikke må krænkes. Endvidere må webproduktet ikke anvendes til at skaffe sig uautoriseret adgang til Webits systemer eller til andre kunders webprodukter.

Hvis misbrug registreres, eller WeBits fra anden side bliver gjort opmærksom herpå, vil adgangen til webproduktet blive lukket midlertidigt, med henblik på at få undersøgt, i hvilket omfang brugen/materialet er i strid med forskrevne regler. WeBits vil herefter tage stilling til, om der skal lukkes permanent. Dette vil dog normalt ikke foregå uden kunden er varslet.

Se detaljer på siden: Acceptabel brug

11. E-mail betingelser

Misbrug af e-mail til uopfordret kommerciel reklame, spam og andre grove overtrædelser vil medføre suspension og opsigelse af webproduktet.

Se detaljer på siden: Acceptabel brug

12. Om begrebet ”ubegrænset”

Hvor der i webproduktets specifikation står ubegrænset, betyder dette at kunden kan udnytte en funktion/diskplads uden der er begrænsning. Dog ved grov udnyttelse, forbeholder Webits sig ret til at begrænse funktionen. Ved vurdering af udnyttelsen, ses på forholdet mellem, antal domæner, serverplads, antal af FTP login, antal af bruger og webproduktet. Der tages kontakt til kunden om evt. ændring/begrænsning af funktionen/diskplads.

13. Backup af data

WeBits tager dagligt backup af alle servere. Dog er backuppen ikke baseret på, at kunne indlæse en enkelt kundes data, men den skal sikre data, hvis en hel server af tekniske årsager går ned. Derfor påhviler det kunden selv at tage jævnligt backup af sine data.

Kunden kan mod betaling få tilsendt eller få genindlæst en backup.

14. Support

Vi tilbyder gratis email support på hosting, også hverdagsaftener og weekend. Da vi forsøger at holde et højt serviceniveau, bestræber vi os på, at svarer på din mail indenfor en dag. Ved oprettelse af ny support sag, skal der skrives til support@webits.dk. Ved support forstås hjælp til solgte produkter og indeholder ikke hjælp til udvikling af webprodukter.

På hverdage mellem 09-15.00 kan vi kontaktes på support@webits.dk

Udenfor kontortid samt weekender og helligdage kan vi kontaktes på: akut@webits.dk

Ved akutte kritiske fejl kan der ringes på +45 44 14 44 30

Type Eksempel Responstid i hverdage i kontortid Responstid udenfor kontortid Responstid i weekender og helligdage
Akut Nedbrud, Hacket mv. 1 timer 4 timer 6 timer
Henvendelse vedr. support (udvidet support) Glemt adgangskode til webprodukt, nye dns indstillinger mv 2 timer 4 timer 10 timer
Henvendelse vedr. udvikling (udvikling) Udviklingstiltag på hjemmeside 2 timer 4 timer Ikke muligt
Standard support Guidning til webprodukter (ikke undervisning) 3 timer 4 timer Ikke muligt

Ved udvidet support og udvikling tages der betaling for hver påbegyndte time. Hvis ikke andet er angivet i en bindende kontrakt, så er grundlønnen 1140kr indenfor almindelig arbejdstid. Udenfor almindelig arbejdstid takseres dobbelt.

På helligdage og i weekender vil der yderligere opkræves et tillæg på lønarbejde.

Det aftales altid med kunden hvis der er en betaling for en ydelse – aldrig nogle grimme overraskelser.

15. Erstatningsansvar (WeBits)

WeBits er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden, eller anden lignede følgeskade i forbindelse med anvendelsen af systemet, eller tab som følge af manglende funktioner i systemet. Det gælder uanset om WeBits har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om WeBits kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

WeBits er aldrig erstatningsansvarlig over for handlinger ude af WeBits’s kontrol. Deriblandt systemnedbrud, drift forstyrrelser, overbelastning af nettet, fejl i andres netværk, fejl hos tredjemand, lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, strejke, krig, terror, arbejdsnedlæggelse eller lockout (herunder blandt WeBits´s egne medarbejdere), andre force majeure hændelser.

WeBits kan ikke kræves til ansvar for tab af data ved tekniske uheld eller ved kundens manglende backup.

WeBits’s forpligtelser i henhold til GDPR:

Vores behandling/opbevaring af personlige data er i overensstemmelse med EU-regulativ 2016/679 (General Data Protection Regulation) også kaldet GDPR.

Der henvises til den særskilte GDPR-kontrakt.

WeBits forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt, og i overensstemmelse med ovenstående EU-regulativ, dog er WeBits berettiget til at udlevere kundens navn, adresse og telefonnummer til et af IT Brancheforeningens nedsatte organisationer vedrørende misbrug af Internettet. Endvidere er WeBits berettiget til at videregive krævende oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK Hostmaster, InterNIC, ICANN og RIPE.

16. Vores forpligtelser i henhold til GDPR

Vores behandling/opbevaring af personlige data er i overensstemmelse med EU-regulativ 2016/679 (General Data Protection Regulation) også kaldet GDPR.

Der henvises til den særskilte GDPR-kontrakt.

WeBits forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt, og i overensstemmelse med ovenstående EU-regulativ, dog er WeBits berettiget til at udlevere kundens navn, adresse og telefonnummer til et af IT Brancheforeningens nedsatte organisationer vedrørende misbrug af Internettet. Endvidere er WeBits berettiget til at videregive krævende oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK Hostmaster, InterNIC, ICANN og RIPE.

17. Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

WeBits ApS

Tom Kristensens Vej 42

2300 København S

Telefon: +45 44 14 44 30

Email: kontakt@webits.dk

Martin Bennetzen, Administrerende direktør