GDPR

Hvad er persondataforordningen (GDPR)?

GDPR står for General Data Protection Regulation. Det er den gældende EU-forordning (lov) om databeskyttelse. GDPR suppleres i Danmark af databeskyttelsesloven. GDPR og databeskyttelsesloven afløser den gamle lovgivning om databeskyttelse, der på EU-plan går tilbage til 1995. Du kan læse mere om lovgivningen på Datatilsynets hjemmeside.

Hvad er formålet med GDPR

GDPR sikrer grundlæggende ens regler for databeskyttelse i hele EU. Reglerne sikrer bl.a. borgernes rettigheder, når deres personlige oplysninger bliver anvendt af virksomheder, foreninger, myndigheder m.v. (de dataansvarlige), herunder at der er et lovligt grundlag for at indsamle og behandle oplysningerne.

Det følger også af GDPR, at de dataansvarlige skal sikre og kunne dokumentere, at de passer godt på borgernes oplysninger ved at etablere både tilstrækkelig it-sikkerhed og retningslinjer for medarbejdernes håndtering af oplysningerne – også når behandlingen foregår hos en leverandør.

Hvad er personlige oplysninger?

Ifølge GDPR er personoplysninger de oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar levende enkeltperson. Forskellige oplysninger, der sammen kan føre til identifikation af en bestemt person, er også personoplysninger.

Hvem skal jeg kontakte med spørgsmål eller klager?

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO). Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: dpo@webits.dk
  • På telefon: +45 44 14 44 30
  • Pr. brev: Webits Aps, att. databeskyttelsesrådgiver, Tom Kristensens vej 42 1.th, 2300 København S

Hvis du vil have dine data slettet

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er relevant i forhold til det formål, de blev indsamlet til. Herefter bliver de slettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Hvis du ønsker at få slettet dine data fra vores databaser, skal du sende en e-mail til dpo@webits.dk.

Du må gerne oplyse følgende:

  • Type af data, du vil have slettet (fx data ifm. jobansøgning)
  • Hvordan vi kan identificere dig (fx navn, adresse eller e-mail adresse)

Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk.

Dine digitale rettigheder

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er omfattet af databeskyttelsesloven, har du nogle rettigheder, som du kan læse mere om herunder. Vil du gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (også kaldet indsigtsret)

GDPR sikrer grundlæggende ens regler for databeskyttelse i hele EU. Reglerne sikrer bl.a. borgernes rettigheder, når deres personlige oplysninger bliver anvendt af virksomheder, foreninger, myndigheder m.v. (de dataansvarlige), herunder at der er et lovligt grundlag for at indsamle og behandle oplysningerne.

Det følger også af GDPR, at de dataansvarlige skal sikre og kunne dokumentere, at de passer godt på borgernes oplysninger ved at etablere både tilstrækkelig it-sikkerhed og retningslinjer for medarbejdernes håndtering af oplysningerne – også når behandlingen foregår hos en leverandør.

Ret til berigtigelse (rettelse af data)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning af data

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.

Ret til begrænsning af behandling

Reglerne beskytter privatpersoners personoplysninger, når de behandles elektronisk eller i fysiske registre af eller for dataansvarlige, der er etableret i EU.

Ret til at transmittere oplysninger (også kaldet dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Yderligere rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Læs hvordan WeBits sig til Persondata og GDPR i vores Privatlivspolitik

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

WeBits ApS

Tom Kristensens Vej 42

2300 København S

Telefon: +45 44 14 44 30

Email: kontakt@webits.dk

Martin Bennetzen, Administrerende direktør